aktualnosci sklep kontakt
   
Augustyn Jankowski OSB
 
(1916-2005)
 
 
 
Urodził się w Rosji, w miejscowości Złotoust na Uralu. Na mocy traktatu
ryskiego wrócił do ojczyzny.
W wieku dwudziestu trzech lat wstąpił do Seminarium Warszawskiego, które ukończył 1943 r. Po dwunastu latach kapłaństwa postanowił zostać mnichem. Jako benedyktyn zamieszkał w opactwie tynieckim. Należy do najwybitniejszych polskich teologów-biblistów. W roku 1959 rozpoczął pracę nad przekładem Pisma świętego z języków oryginalnych. Pod jego redakcją naukową w 1965 roku ukazała się Biblia Tysiąclecia. Jest autorem ponad dwudziestu książek z zakresu teologii biblijnej.
 

 

 

autorzy